เราคือใคร

บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิต นำเข้า และ จัดจำหน่ายน้ำหอมแบรนด์ดังระดับโลก ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท เบล เพอร์ฟูมส์ จำกัด ทั้งนี้บริษัทได้มีการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีความหลากหลาย อาทิ น้ำหอมเซเลบริตี้ระดับโลก และน้ำหอมเซเลบริตี้จากดาราชั้นนำในเอเซีย รวมถึงสินค้าเพื่อสุขภาพ และความงามนำเข้าจากประเทศเกาหลี รวมไปถึงการผลิตสินค้าด้านความงามให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค (OEM Service)

ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมผู้บริหารในด้านธุรกิจค้าปลีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทน้ำหอม ทำให้บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างสรรค์แบรนด์เพื่อสร้างประสบการณ์ไร้ขีดจำกัด และสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้บริโภค ทั้งนี้นวัตกรรมการสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในดีเอ็นเอสำคัญของบริษัทที่พร้อมผลักดันทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การนำเสนอสินค้าความงามที่เปี่ยมด้วยมาตรฐาน และคุณภาพขั้นสูงสุด

จากการดำเนินการที่ใส่ใจในทุกขั้นตอน โดยเน้นย้ำในเรื่องมาตรฐานการผลิต นี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มุ่งสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องของโครงสร้างบุคลากร โดยคัดสรรผู้เชี่ยวชาญสู่แผนกต่างๆ อาทิ แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนกการขาย แผนกสนับสนุนช่องทางการขาย และการแผนกตลาด ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าในช่องทางการขายต่างๆ อันส่งผลต่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัดยังได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำทางด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทน้ำหอมและผลิตภัณฑ์ความงามผ่านช่องทางการขายมากกว่า 10,000 จุดขายทั่วประเทศ โดยแบ่งออกเป็นช่องทางโมเดิร์น เทรด, เจเนอรัล เทรด, เคาเตอร์ เซลล์ และร้านขายยาทั่วไป นอกจากนี้เรายังได้ขยายเครือข่ายทางการขายให้ครอบคลุมประเทศในแถบอาเซียน อาทิประเทศไทย พม่า กัมพูชา เวียดนาม อินโดนิเซีย และฟิลิปินส์เป็นต้น

ในส่วนของการให้บริการผลิตสินค้าด้านความงามให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค (OEM Service) เป็นอีกหนึ่งบริการที่ครอบคลุมแบบเบ็ดเสร็จที่ให้ความสะดวกต่อเจ้าของแบรนด์สินค้า โดยนำเอาความเชี่ยวชาญของทีมงานเซนติเมนทัลในด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการทำการตลาดมาประยุกต์ใช้ นอกจากเราจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับเจ้าของแบรนด์สินค้าแล้ว เรายังมีส่วนร่วมในการพัฒนา คิดค้นผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงจดลิขสิทธิ์ และให้คำแนะนำทางด้านการขายให้สินค้าเป็นที่รู้จักในระดับประเทศ รวมไปถึงระดับภูมิภาค เพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เจ้าของแบรนด์สินค้าได้กำหนดไว้

บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นหลักของ บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้เป็นที่มั่นใจได้ว่าทีมบุคลากรของเซนติเมนทัลจะดำเนินงานทางธุรกิจให้สอดคล้องกับพื้นฐานจริยธรรมต่อผู้ถือหุ้น รวมไปถึงคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ